Valpreventie

Valincidenten komen vaak voor bij mensen van 65 jaar en ouder en zijn de voornaamste oorzaak van letsel in deze leeftijdscategorie. Zij kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder trauma, pijn, functiebeperking, verlies van zelfvertrouwen bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL), verlies van onafhankelijkheid en autonomie, en zelfs de dood.

Valpreventie: het Otago oefenprogramma

Vermindering van spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen worden beschouwd als de meest voor de hand liggende risicofactoren voor valincidenten. Mensen, zelfs van in de 90, kunnen hun kracht en evenwicht verbeteren om zo betere stabiliteit (evenwicht) te bereiken en valincidenten te vermijden.

 

otage-krachtoefening
otage-evenwichtsoefening

Het programma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Het bestaat uit een serie in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het duurt ongeveer 30 minuten om de oefeningen uit te voeren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij drie keer per week oefenen en minstens twee keer per week gaan wandelen.

Minder kans om te vallen

Uit onderzoek blijkt dat in totaal zowel het aantal valincidenten als het aantal blessures door valincidenten door het oefenprogramma met 35% verminderd. Het oefenprogramma blijkt even effectief bij mannen als bij vrouwen. Het oefenprogramma verbeterde de kracht en het evenwicht van de deelnemers en de deelnemers ervaarden een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

Meld u aan

Fysiotherapeuten van Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers kunnen mensen begeleiden bij het aanleren van het oefenprogramma. Heeft u interesse, maak dan een afspraak op één van de locaties van de praktijk.