Kwaliteitsbeleid

BIG en kwaliteitsregister KNGF

Alle fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). De medewerkers met officiële specialisaties (manuele therapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie) zijn ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor deze verbijzonderingen.

Kwaliteitshuis

Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers is lid van het Kwaliteitshuis. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie en draagt bij aan de ambitie om de positie van de beroepsgroep te versterken. Tevens houdt het Kwaliteitshuis toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers:
– een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie
– een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie

Fysio Prestatie Monitor

De Fysio Prestatie Monitor is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van cliënten van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index. De resultaten van de ingevulde enquêtes zijn continu online in te zien. Met de FPM kunnen de resultaten per therapeut vergeleken worden met het praktijkgemiddelde (interne benchmark) en de resultaten van de praktijk vergeleken met branchegemiddelden (externe benchmark).

Hier vindt u ons Qualiview-certificaat van afgelopen jaar.

Kwaliteitsmedewerker

De praktijk beschikt over kwaliteitsmedewerker Yvonne Donker die zorg draagt voor de implementatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.