Samenwerkingsverbanden en netwerken

Samenwerking is voor Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers een belangrijk punt. Om die reden maakt de praktijk dan ook deel uit van veel netwerken en samenwerkingsverbanden. Hieronder volgt een overzicht:

Heiloo wachtkamer

Gezondheidscentrum de Strandwal in Heiloo

In gezondheidscentrum de Strandwal zijn naast fysiotherapie gevestigd: huisartsen, kinderfysiotherapie, GGZ, psychologen, maatschappelijk werk, thuiszorg, prikpunt voor bloedafname, tandartsen, tandtechnieker, logopedie, diëtist.

Gezondheidscentrum Limmen

In gezondheidscentrum Limmen zijn naast fysiotherapie gevestigd: huisartsen, kinderfysiotherapie, apotheek, tandarts, psychologen, diëtiste, thuiszorg Evean, huidtherapie, logopedie, mensendieck, prikpunt voor bloedafname. Voor meer informatie ga naar de website van GC Limmen.

Dorpspraktijk in Castricum

Aangesloten bij ParkinsonNet

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk dekkend netwerk, opgezet vanuit het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Zorgverleners (neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten) die hierbij zijn aangesloten werken onderling nauw samen en houden kennis en kunde op peil middels gerichte scholingsprogramma’s. Voor meer informatie ga naar de website van ParkinsonNet.

bnw-logo2

Beweegzorg NoordWest

Beweegzorg NoordWest (BNW) is de coöperatie van fysiotherapiepraktijken in de regio NoordWest van Noord-Holland die de regionale belangen van de beroepsgroep behartigd, aanspreekpunt is en samenwerking zoekt met andere zorgverleners waar het gaat om het optimaliseren van de beweegzorg in deze regio. Samenwerkingspartners worden enerzijds gevormd door de aanwezige praktijken en anderzijds door zorginstellingen, georganiseerde zorgverleners, gemeentes en andere partijen waarvoor beweegzorg van belang is.

In de Noordwestelijke regio van Noord-Holland is de wens ontstaan beweegzorg te organiseren, zodat er één aanspreekpunt voor de ziekenhuizen, fysiotherapeuten en huisartsen-organisaties in de regio is. BNW doet dit door herkenbare, uniforme zorgpaden en netwerken op te zetten. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt BNW. Samenwerkingspartners worden enerzijds gevormd door de aanwezige praktijken en anderzijds door zorginstellingen, georganiseerde zorgverleners, gemeentes en andere partijen waarvoor beweegzorg van belang is, zoals de fysiotherapeut.

Beweegzorg NoordWest vertegenwoordigt meerdere netwerken waar praktijken zich bij aan kunnen sluiten. In deze netwerken worden zorgpaden ontwikkeld samen met het Noordwest ziekenhuis  en de huisartsengroepen van HONK en HKN.

Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers is aangesloten bij de volgende netwerken van BNW:

Netwerk Artrose
Netwerk Longen
Netwerk Schouder
Netwerk Rug
Netwerk Sport
Netwerk Heupknie
Netwerk Voetenkel
Netwerk Oncologie
Valpreventie

chronisch-zorgnet-logo2

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is een landelijk netwerk voor een aantal verschillende aandoeningen: Claudicatio Intermittens (etalagebenen), COPD, Corona, Hart en vaatziekten en Osteoporose. Bij al deze aandoeningen is leefstijl een belangrijk aandachtsgebied. Zorgverleners (huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en andere paramedici) die hierbij zijn aangesloten werken onderling nauw samen en houden kennis en kunde op peil door gerichte scholingsprogramma’s.

Voor meer informatie ga naar de website van Chronisch ZorgNet.

Netwerk Longen

Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers is aangesloten bij het Netwerk Longen, een samenwerking tussen het Noordwest Ziekenhuis, Beweegzorg NoordWest en huisartsen. Jaarlijks worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende zorgverleners zijn betrokken als longartsen, fysiotherapeuten, praktijkverpleegkundigen en ondersteuners.

Rugnetwerk

Het Rugnetwerk is een netwerk van oefen-, fysio- en manueeltherapeuten in Noord Kennemerland, West Friesland en de kop van Noord Holland dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor lage rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen. Voor meer informatie ga naar de website van het Rug-netwerk.

Schoudernetwerk Noord Holland Noord

Schoudernetwerk NHN

Schoudernetwerk Noord Holland Noord is een samenwerkingsverband van fysio- en manueeltherapeuten die zijn gespecialiseerd in schouderklachten. Het netwerk is verdeeld in vier schouderwerkgroepen: Den Helder, West Friesland, Alkmaar en IJmond.

De werkgroepen werken samen met de orthopedisch chirurgen van de verschillende regionale ziekenhuizen. Het SNNHN is verbonden met Schoudernetwerk Nederland. Dit is een landelijk netwerk voor schouderklachten. Voor meer informatie ga naar de website van SNNHN.

InPraktijk

Fysiotherapie Donker, Tromp en Hilbers werkt samen met de organisatie InPraktijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de HKZ. Zij ondersteunen de praktijk met het kwaliteitshandboek en de jaarlijkse auditering voor de HKZ. Voor meer informatie ga naar de website van InPraktijk.

Onconet

Onconet is een netwerk van fysiotherapeuten met specifieke deskundigheid t.a.v. het trainen van oncologische patiënten tijdens de behandeling. Het idee voor Onconet is ontstaan na de pilotstudie “Trainen tijdens chemotherapie” uitgevoerd door het VU medisch centrum, Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AvL) en fysiotherapiepraktijk Motion uit Uithoorn. In dit project bleek dat kankerpatiënten tijdens hun chemotherapie kunnen trainen en in staat zijn om hun conditie te behouden en spierkrachtverlies tegen te gaan. Dus ondanks de kanker en chemotherapie konden mensen fit blijven. Om kankerpatiënten niet onnodig te laten reizen naar Amsterdam is het netwerk ontstaan. Een netwerk van fysiotherapeuten die deskundig zijn in het trainen van mensen met kanker tijdens de chemotherapie in de regio van het Integraal Kanker Centrum Amsterdam (IKA).

cva-netwerk-alkmaar

CVA Netwerk Alkmaar

Hét eerstelijns paramedisch CVA netwerk met gespecialiseerde behandelaars in Alkmaar en omstreken!

Als eerstelijns CVA netwerk zijn wij de centrale plek in de Alkmaar e.o. voor CVA patiënten, mantelzorgers en verwijzers waar de leden samenwerken om optimale zorg te leveren. Dit doen we met passie en specifieke kennis, kwaliteit en ervaring van CVA zorg.
Via het netwerk kunt u eerstelijns behandelaars (fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten) vinden met als specialisme het behandelen van de gevolgen van een CVA. Het netwerk is actief in Alkmaar en omstreken. Alle behandelaars die zich hebben aangesloten bij het netwerk hebben scholing gehad in behandelen van CVA en hebben samen met andere netwerkleden bijeenkomsten en bijscholingsdagen.

U kunt van hen verwachten dat zij de specifieke kennis hebben die nodig is om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren en op de hoogte zijn van de laatste vakkennis.

Voor meer informatie: https://cvanetwerkalkmaar.nl/